تنظیم پروپوزال و و انگیزه نامه (برای کارشناسی ارشد،پروپوزالپیش دکترا، دکترا) Proposal پروپوزال و انگیزه نامه تحصیلی Personal Statement

از ملزومات پروسه اخذ پذیرش می باشد. تنظیم پروپزال و انگیزه نامه مطابق با استانداردهای آکادمیک و بین المللی نقش بسیار تعیین کننده در جلب نظر استاد مربوطه یا سوپروایزر Supervisor و همچنین Selection Committee دانشگاه مورد نظر خواهد داشت.

بنابراین ما با تکیه بر تجربه عملی کارشناسانمان که تحصیل کرده دانشگاههای معتبر بین المللی هستند خدمات ویژه ای را در این زمینه علی الخصوص برای دانشجویان حقوق ارائه  می دهیم.

 

درباره ی admin

یک پاسخ ارسال نمایید