آرشیو برچسب ها : شرایط بورسیه تحصیلی در آلمان

مشاوره در اخذ پذیرش از دانشگاههای آلمان معرفی دانشگاه های آلمان، مشاوره در خصوص هزینه های تحصیل و زندگی در آلمان، مشاوره در نحوه اخذ بورسیه های تحصیلی در کشور آلمان، مشاوره در اخذ ویزای تحصیلی آلمان، تنظیم CV, SOP و Motivation Letter مطابق با استانداردهای سفارت آلمان مشاوره در نحوه تنظیم پروپوزال مطابق با […]