سالار عباسی

سالار عباسی

نام و نام خانوادگی : سالار عباسی

سمت : مشاور تحصیلی دانشگاه های بین المللی و اروپایی

تنظیم پروپوزال و انگیزه نامه سفارت آلمان